Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu otrzymał środki finansowe na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020". Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zadanie to jest współfinansowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego ze środków otrzymanych z budżetu państwa (12000,-) oraz ze środków własnych szkoły (3000,-).
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2019 roku. W tym czasie zakupione zostaną książki cieszące się zainteresowaniem naszych czytelników.