UWAGA UCZNIOWIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY SOCJALNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021 /2022


Stypendium szkolne – dotyczy uczniów mieszkających na terenie Grudziądza, których dochód we wrześniu nie przekracza 528,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
Wnioski składamy do 15 września 2020 roku.

Zasiłek szkolny - Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego nie ulega zmianie wynosi 528,00 zł/m-c/osoba, jednakże z powodu „nieprzewidzianej” sytuacji losowej (np.: pożar, zalanie lokalu, nagła niespodziewana choroba, zgon rodzica, itp.) można przyznać zasiłek uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, lecz nagle znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej. Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty i nie uległ zmianie – dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia (a nie od daty złożenia wniosku o zasiłek).

„Wyprawka szkolna” dotyczy udzielenia pomocy finansowej uczniom, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom. „Wyprawka szkolna” jest przyznawana na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Szczegółowych informacji udziela pedagog,
u którego należy składać kompletne wnioski.