W rekrutacji do naszej szkoły na rok szkolny 2019-2020 punktowane będą oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z:

- języka polskiego

- matematyki

- geografii

- oraz z języka obcego (tego, który na świadectwie ukończenia gimnazjum na poziomie 3.1,
a na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej poziom 2.1).

Drugim językiem nauczania będzie w klasach logistycznych język rosyjski, a w klasach ekonomicznych niemiecki lub angielski.

 

Zapoznaj się również z następującymi dokumentami:

a) Instrukcja rekrutacyjna

b) Harmonogram naboru

c) Wymagane dokumenty

Zachęcamy również z zapoznaniem się z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej