Lista nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu

Rok szkolny 2019/2020

 

 

Dyrektor szkoły:
Leśniewska Grażyna- przedmioty zawodowe


Wicedyrektor szkoły:
Jakubowski Jerzy- przedmioty zawodowe


Pedagog:
Surmacz Małgorzata- doradca zawodowy


Nauczyciele:


Badźmierowska Barbara- fizyka, chemia, nauczyciel wspomagający


Borowiec Krzysztof- muzyka


Borus-Kopystecka Jadwiga - religia


Byner Iwona- biblioteka


Chmielewski Zbigniew- przedmioty zawodowe


Ciekot Irmina- przedmioty zawodowe


Dreier Katarzyna- przedmioty zawodowe


Durzyńska Dorota- nauczyciel wspomagający


Dziubak Angelika- przedmioty zawodowe


Ginka Aleksandra- matematyka


Grajczak-Migawa Barbara- historia, wiedza o społeczeństwie


Heyka Marzena- biblioteka


Horodyńska Katarzyna- przedmioty zawodowe

 

Janikowski Krzysztof- informatyka


Jasińska Agata- przedmioty zawodowe


Kirejczyk Kamilla- język niemiecki


Kirejczyk Wojciech- matematyka


Kłodawska Anna- edukacja dla bezpieczeństwa


Kocik Krzysztof- wychowanie fizyczne


Kowalkowska Izabela- język angielski


Kowalska Dorota- język polski, wiedza o kulturze


Krzyżanowski Marceli- przedmioty zawodowe


Lewandowska Iryna- język angielski


Marcinkowski Sławomir - religia


Mathiak Izabela- przedmioty zawodowe


Mieczkowska Katarzyna- przedmioty zawodowe


Miga Arleta- wychowanie fizyczne


Nehoda-Popsuyko Olha- język angielski


Nikołajew-Banaszewska Monika- geografia, biologia


Orzechowska-Kufel Anna- język rosyjski


Prokopek Anna- język polski, wiedza o kulturze


Skurzewska Anna- przedmioty zawodowe


Surma Maria- przedmioty zawodowe


Szczepaniak Monika- język niemiecki, przedmioty zawodowe


Wnęk Anna- matematyka


Wojtaszewska Mirosława- język rosyjski


Wysocka Helena- język polski, historia


Zapolska Aleksandra- wychowanie fizyczne


Zięba Katarzyna-przedmioty zawodowe


Żuralska Magdalena- język angielski