Lista nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Leśniewska

Zastępca dyrektora

mgr Jakubowski Jerzy

 

Pozostali nauczyciele

Badźmierowska Barbara

Borus-Kopystecka Jadwiga

Byner Iwona

Chmielewski Zbigniew

Ciekot Irmina

Dreier Katarzyna

Durzyńska Dorota

Dyduch Jarosław

Dziubak Angelika

Ginka Aleksandra

Grajczak-Migawa Barbara

Heyka Marzena

Jakubowski Jerzy

Jasińska Agata

Kępiński Tomasz

Kirejczyk  Wojciech

Kirejczyk Kamila

Kłodawska Anna

Kocik Krzysztof

Kowalska Dorota

Krzyżanowski Marceli

Lewandowska Iryna

Look Ewelina

Marcinkowski Sławomir

Mathiak Izabela

Miga Arleta

Nehoda-Popsuyko Olha

Nehring-Drzewiecka Katarzyna

Nikołajew-Banaszewska Monika

Orzechowska-Kufel Anna      

Prokopek Anna

Słupska Anna

Surma Maria

Surmacz Małgorzata

Szczepaniak Monika

Tarkowska Anna

Wojtaszewska Mirosława

Wysocka Helena

Zapolska Aleksandra

Zięba Katarzyna

Żuralska Magdalena