Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika „Gaudium” zostało założone przez nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 16 października 2016 roku. Jego celem jest wszechstronna pomoc uczniom i absolwentom szkoły oraz integrowanie sympatyków szkoły.

Statut stowarzyszenia