Działamy od 10 lat.

Zbieramy żywność we współpracy z Grudziądzkim Bankiem Żywności.
Jesteśmy wolontariuszami świetlicy Grudziądzkiego Centrum Caritas.
Pomagamy rodzinie doświadczonej skutkami powodzi.
Szkolimy się.
Wyjeżdżamy na odpoczynek i w celach informacyjnych.
Współpracujemy z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych Grudziądza w ramach Centrum Wolontariatu Grudziądzkiego Centrum Caritas.
Angażujemy się w akcje organizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas.

Pomagamy rodzinie z Sandomierza dotkniętej skutkami powodzi. Ostatnio wysłaliśmy paczkę niespodziankę od zajączka.

Akcja Dzień Dziecka w szpitalu pluszaki dla małych pacjentów Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży grudziądzkiego szpitala.

 

Współpracujemy z dziecięco  młodzieżowym oddziałem psychiatrycznym grudziądzkiego szpitala. Organizujemy dla pacjentów okolicznościowe imprezy. Ostatnia odbyła się z okazji Dnia Chłopaka. Była zabawa, konkursy i słodki poczęstunek

Zobacz również:

 Wyróżnienie do Koła Caritas