SK PCK działa w naszej szkole od wielu lat realizując podstawowe zadania Polskiego Czerwonego Krzyża, a przede wszystkim:
- uczestnicząc w zbiórkach zabawek, przyborów szkolnych itp. dla najbardziej potrzebujących dzieci;
- uczestnicząc w zbiórkach pieniędzy na terenie szkoły i Grudziądza;uczestnicząc w zbiórkach żywności przy współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i Grudziądzkim Bankiem Żywności;
szerząc edukację prozdrowotną, corocznie uczestnicząc w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy;
promując zdrowy styl życia i uczestnicząc w Olimpiadzie o Zdrowym Stylu Życia;
szerząc honorowe krwiodawstwo;
realizując Koszyczek Wielkanocny, młodzież przygotowuje kartki świąteczne a później wraz z upominkami roznoszą je podopiecznym PCK;
uczestnicząc w różnych charytatywnych i rekreacyjnych rozrywkowych imprezach.

Szkolne Koło PCK liczy 14 członków i wielu wolontariuszy, każdy z Was może zostać członkiem PCK i pomagać innym. Opiekunem koła jest pani Anna Szczepańska nauczyciel przysposobienia obronnego. Zarząd Rejonowy PCK znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 11/13 w Grudziądzu. Drużyna Pierwszej Pomocy (Aleksandra Zarodkiewicz III C, Marcin Piłat I D, Monika Betcher II D, Piotr Mielewczyk II D, Sławomir Karczewski III D) podczas XIX Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy.Drużyna udziela pomocy ofiarom wypadku komunikacyjnego. Drużyna wspólnie rozwiązuje test dotyczący historii, działalności Czerwonego Krzyża i Prawa Humanitarnego.