Dnia 30 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku klas czwartych. Tegoroczni maturzyści otrzymali od pani dyrektor dr Grażyny Leśniewskiej i wychowawców klas świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość ta była okazją do podsumowania ich kilkuletniej nauki, nagrodzenia najlepszych, zaangażowanych w życie szkoły uczniów nagrodami i listami pochwalnymi. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem nagrodzeni zostali Srebrną Tarczą Zespołu Szkół Ekonomicznych.
W tym roku Srebrną Tarczę Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz wpis do Księgi Zasłużonych Absolwentów Szkoły otrzymały:
Paulina Woźniak z klasy IV A TE
Aleksandra Bugalska z klasy IV C TE
Teresa Słowy z klasy IV C TE
Dominika Górska z klasy IV C TE
Jowita Rospierska z klasy IV D.
W związku z rozpoczętym 5 maja 2014 r. egzaminem maturalnym życzymy naszym abiturientom osiągnięcia jak najlepszych wyników. Matura jest istotnym i ważnym wydarzeniem w życiu młodego człowieka. Jest wyzwaniem, ale jednocześnie wstępem w dorosłe życie. Życzymy Wam nieustającej wiary we własne możliwości i powodzenia w dalszej edukacji. Mamy nadzieję, że wykorzystacie jak najlepiej zdobytą w naszej szkole wiedzę. Życzymy Maturzystom trafnych i mądrych wyborów, a także realizacji Waszych planów, marzeń, pasji i zainteresowań.