1957-2017


W roku 2017 mija 60 rocznica utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu. Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne podjęło decyzję o uczczeniu tej rocznicy poprzez przygotowanie obchodów rocznicowych. Przyjęty plan działań przewiduje szereg imprez podkreślających miejsce i rolę jaką odgrywa Ekonomik dla miasta i regionu. Kulminacją tych obchodów będą uroczystości przypadające na miesiąc czerwiec 2017 roku, a mianowicie:


23.06.2017 r. – uroczystość ogólnoszkolna połączona z Dniem Ekonomika, mszą świętą i akademią dla młodzieży szkolnej.


24.06.2017 r. – Dzień otwarty Ekonomika i Bal Absolwentów.