24 czerwca odbył się dzień Absolwenta w Zespole Szkół Ekonomicznych. Była część oficjalna na sali gimnastycznej, słodki poczęstunek, spotkania w klasach oraz wystawa kronik szkolnych.


Zdjęcia umieszczone zostały na naszzm profilu FanPage