Szczegółowe informacje o projekcie i regulaminy są dostępne na stronie internetowej www.sztukawyboru.pl