Absolwenci klas IV.
Możecie odbierać w sekretariacie dyplomy z egzaminów kwalifikacyjnych.