UWAGA UCZNIOWIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY SOCJALNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017

1. „Wyprawka szkolna” dotyczy udzielenie pomocy finansowej uczniom, na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”, kompletne wnioski należy składać do dnia 09.09.2016r.


2. Stypendium socjalne dotyczy uczniów mieszkających na terenie Grudziądza, których dochód nie przekracza 514,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny. Wnioski składamy do 15 września danego roku.


3. Zasiłek jednorazowy - Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego nie ulega zmianie wynosi 514,00 zł/m-c/osoba, jednakże powodu, nieprzewidzianej” sytuacji losowej (np.: pożar, zalanie domu, nagła niespodziewana choroba, zgon rodzica, itp.) można przyznać zasiłek uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, lecz nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie uległ zmianie – dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia (a nie od daty złożenia wniosku o zasiłek).

Szczegółowych informacji udziela pedagog u którego należy składać kompletne wnioski.