Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu prosi o pilny kontakt emerytów tutejszej placówki w sprawie funduszu socjalnego na rok 2017.