Nabór kandydatów

logo


Ogłaszamy nabór kandydatów na wyjazd do Steyr /Austria/ w ramach programu Erasmus+. Wyjazd planowany jest od 12 do 19 marca 2017 roku, koszty podroży i wyżywienia pokrywane są ze środków projektu, zakwaterowanie w rodzinach goszczących.
Zgłaszać swoją kandydaturę mogą wszyscy uczniowie klas I-III ZSE w Grudziądzu, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią ocen 4,0 i wyższą oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Uczestnicy spotkania w Steyr wezmą udział w debacie, dlatego uczestnicy muszą wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego.
Zainteresowani uczniowie powinni opracować w języku angielskim jeden z podanych tematów, (na podstawie dostępnych w Internecie/prasie artykułów), przedstawić temat komisji rekrutacyjnej i wziąć udział w dyskusji.
Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w środę 26.10.2016 o godzinie 11.45.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!!!

 

TOPICS for the discussion

• future of the EU
• refugees: make visible the integration of refugees (integration classes at schools & education in general), safety vs. freedom questions - open borders or not (“Refugees welcome!”)
• mentality, prejudice & stereotypes
• issue of civil courage → ethical choice
• Europe - visions of Europe and national borders → will borders be meaningful tomorrow
• What kind of unity for Europe - Economic, political or values, religion
• connection and separation (for example tradition, flags, present history,…)
• nationalism vs. European identity
• national identity vs. globalisation
• European vs. World citizenship
• core values of Europe
• bureaucracy - Bruxelles
• European job market in the future
• mobility (studies, jobs, ….)
• Unemployment of young people
• right wing parties becoming more powerful (AFD, FPOE, Pegida, ……)
• common culture