Dzień 26 września został ogłoszony Europejskim Dniem Języków przez Radę Europy w 2001 roku. Podczas Europejskiego Dnia Języków świętujemy różnorodność językową w Europie. W tym dniu uczniowie szkoły mieli okazję przypomnieć sobie, że Europa mówi wieloma językami oraz wziąć udział w konkursie. Podczas długiej przerwy o godzinie 10:30 przeprowadzony został językowo-kulturowy konkurs wiedzy.


Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie! Miło jest nam poinformować, że najwyższy wynik uzyskały dwie uczennice z klas czwartych:
Wiktoria Hausmann (IV a 5 TE)
Jagoda Wojtas (IV d 5 TL)
Dziękujemy również za zaangażowanie całej ekipie z klas I i IV i przygotowanie audycji w szkolnym radiowęźle o językach, kulturze i tradycjach różnych krajów.