DYREKCJA,

GRONO PEDAGOGICZNE I PRACOWNICY
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU
SKŁĄDAJĄ NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE.
NIECH NADCHODZĄCE ŚWIĘTA BĘDĄ DLA WSZYSTKICH

MAGICZNYM I RADOSNYM CZASEM,
PEŁNYM CIEPŁYCH, RODZINNYCH SPOTKAŃ
PRZY WIGILIJNYM STOLE, SPĘDZONYM BEZ TROSK
I ZMARTWIEŃ ŻYCIA CODZIENNEGO.