Wszystkie niezbędne informacje na temat egzaminu zawodowego są dostępne na stronach:

www.cke.gov.pl  oraz www.oke.gda.pl