CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta.
Do podstawowych obowiązków handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, analizowanie stanu zapasów towarowych. Handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić działania, w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, oraz analizy kosztów handlowych.

Absolwent technikum zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.
Technik handlowiec to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość.

 

 

KARIERA ZAWODOWA
Handel należy do najprężniej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Współczesny rynek potrzebuje wykształconych handlowców. Obszarem w którym najłatwiej znaleźć prace jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży.
Posiadając wykształcenie w zawodzie technik handlowiec możesz pracować jako referent, asystent czy specjalista do spraw zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta w firmach o różnych profilach działalności i różnych formach własności.

Przygotowany będziesz do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej!

  


Uczeń technikum handlowego zdaje dwa egzaminy kwalifikacyjne:

1. Prowadzenie sprzedaży obejmującego wiedzę i umiejętności w zakresie:

Organizowania sprzedaży
Sprzedaży towarów
2. Prowadzenie działalności handlowej obejmującego wiedzę i umiejętności w zakresie:

Organizowania działań reklamowych i marketingowych
Zarządzania działalnością handlową
Sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej

To nie koniec możliwości !!!

Po zdaniu dodatkowo egzaminu w zakresie:

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej możesz uzyskać dyplom technika księgarstwa.
Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
oraz

Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich daje możliwość uzyskania dyplomu technik usług pocztowych i finansowych.


Każdy z uzyskanych przez Ciebie dyplomów jest równoznaczny z uzyskaniem Europassu, czyli dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego w Unii Europejskiej!