UBEZPIECZENIE NA ROK 2021/2022

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
2. Zgłoszenie Roszczenia NNW

W celu realizacji roszczenia należy pobrać i wypełnić Zgłoszenie Roszczenia NNW. Wypełniony dokument z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do szkoły, do pedagoga szkolnego lub sekretariatu.