„MOBILNY, EFEKTYWNY
I KOMPETENTNY TECHNIK”

RUSZA REKRUTACJA !

Projekt jest skierowany do uczniów kierunku technik logistyk z klas 4d5 i 4e5 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, którzy są zainteresowani udziałem w 4-tygodniowym stażu zawodowym w Republice Czeskiej.

 Termin stażu:
8.05.2023 – 2.06.2023
Miejsce stażu:
Ostrawa, Republika Czeska

 

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione:
• 4-tygodniowe staże w czeskich przedsiębiorstwach, zgodnie
z profilem kształcenia,
• transport, noclegi, wyżywienie,
• atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
• ubezpieczenie,
• przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze projektu (gabinet wicedyrektora)
Formularz należy złożyć do dnia 28.01.2023 r.


Udział w projekcie jest bezpłatny !