1. Załóż konto na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/grudziadz

(Jeśli masz kłopoty z założeniem konta, przyjdź do nas. Pomożemy Ci! Pomoc otrzymasz w Punkcie Naboru, który w naszej szkole znajduje się w bibliotece szkolnej).  

Zapamiętaj swój login i hasło (możesz je zmienić na łatwiejsze do zapamiętania)! 

Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. 

Możesz to zrobić od 16 maja do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00. 

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w naszej szkole jako główne preferencje. Ustal kolejność oddziałów, do których chciałbyś się dostać.  

WAŻNE! Na pierwszym miejscu listy preferencji musi się znaleźć oddział ze szkoły pierwszego wyboru (pierwszej preferencji). Kandydat może wybrać wszystkie oddziały w ZSE. 

2. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły, zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły pierwszego wyboru. 

Masz na to czas od 24 czerwca (piątek) do 12 lipca (wtorek) 2022 r. do godziny 15:00. 

19 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna w szkole poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole (jesteś niepełnoletni, więc musi to zrobić rodzic), dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

Powinieneś to zrobić do 22 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 15.00. 

25 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Ekonomicznych i kandydatów nieprzyjętych. 

Jeśli nie znajdziesz się na liście przyjętych do wybranego oddziału w szkole możesz złożyć dokumenty do klasy, do której nie dokonano pełnego naboru.