Lista nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu

Rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Aleksandra Ginka - dyrektor szkoły
mgr Maria Surma - wicedyrektor


język polski:
mgr Dorota Kowalska
mgr Anna Prokopek
 

język angielski:
 mgr Magdalena Żuralska
 mgr Iryna Lewandowska
 mgr Olha Nehoda - Popsuyko
 mgr Kamilla Kirejczyk
 
język niemiecki:
mgr Kamilla Kirejczyk
mgr Monika Szczepaniak 
mgr Agata Jasińska
 
język rosyjski:
mgr Anna Orzechowska- Kufel
mgr Grażyna Redmer
 
biologia i geografia:
wdż mgr Monika Nikołajew- Banaszewska

chemia i fizyka:
mgr Barbara Badźmierowska
 
matematyka:
mgr Aleksandra Ginka
mgr Wojciech Kirejczyk
mgr Anna Wnęk
mgr Ewelina Look
 

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Anna Kłodawska
 

historia i wiedza o społeczeństwie:
mgr Barbara Grajczak- Migawa
 

Religia:
mgr Jadwiga Borus- Kopystecka
ks. Sławomir Sobierajski
 

Informatyka:
mgr Zbigniew Chmielewski
mgr inż. Krzysztof Janikowski
 

Muzyka:
mgr Sylwia Szczypior
 
Pedagog szkolny:
mgr Małgorzata Surmacz wychowanie do życia w rodzinie
 

Wychowanie fizyczne:
mgr Krzysztof Kocik
mgr Arleta Miga
mgr Aleksandra Zapolska

przedmioty zawodowe:
mgr Zbigniew Chmielewski
mgr inż. Tomasz Kępiński
mgr Maria Surma
mgr Anna Tarkowska
mgr Angelika Dziubak
mgr Katarzyna Zięba
mgr Agata Jasińska
mgr Katarzyna Horodyńska
mgr Katarzyna Mieczkowska
mgr Izabela Mathiak
mgr Szymon Florkiewicz
mgr Irmina Ciekot

biblioteka:
mgr Iwona Byner
mgr Marzena Heyka

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Katarzyna Zięba
 mgr Monika Szczepaniak

rewalidacja / wspomaganie nauczania:
mgr Magdalena Nowaczy
mgr Cezary Darłak
mgr Daria Kubicka