Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika „Gaudium” zostało założone przez nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 16 października 2016 roku. Jego celem jest wszechstronna pomoc uczniom i absolwentom szkoły oraz integrowanie sympatyków szkoły.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika ”GAUDIUM”

 

Prowadzi nabór uczestników
do projektu 
Młodzieżowy Klub Edukacyjny ”EKONOMIK”

dofinansowanego na podstawie umowy nr LGD-06/1/G/2019

Celem projektu jest wzmocnienie roli kapitału społecznego
w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza

Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej do 24 roku życia
z terenu miasta Grudziądz

 

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:
- zajęcia rekreacyjno – sportowe
- zajęcia edukacyjno - wyrównawcze
- zajęcia edukacyjne z ekonomii
- pogadanka w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu
-wycieczka po Forcie Wielka Księża Góra
- wyjście na lodowisko sezonowe
- wyjście na basen termalny w Geotermii Grudziądz
- pobyt na tężni solankowej w Geotermii Grudziądz
- udział w spektaklu teatralnym

- udział w seansach filmowym

- zajęcia z doradcą zawodowym
- zajęcia z dietetykiem

 

 

Nabór uczestników prowadzony jest  od 25 sierpnia do 30 września 2019 roku
w biurze projektu Grudziądz ul. Konarskiego 39

od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 1400

 

Formularz rekrutacyjny

Statut stowarzyszenia