Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu działa prężnie. Podejmuje przedsięwzięcia cykliczne, takie jak:
- Aukcja Bożonarodzeniowa,
- zbiórka żywności we współpracy z Grudziądzkim Bankiem Żywności,
- kiermasz wielkanocny,
- różne przedsięwzięcia z okazji Dnia Ekonomika,
- pączek na Tłusty Czwartek.
Ponadto współpracujemy z Grudziądzkim Centrum Caritas i uczestniczymy
w przedsięwzięciach razem organizowanych:
- Noc wolontariatu,
- wyjazdy formacyjno- rekreacyjne w czasie ferii zimowych,
- wspólna realizacja projektów.
Poza tym uczestniczymy lub organizujemy akcje pomocowe w sytuacjach losowych. Każdego roku jest kilka takich akcji. Współpracujemy z Samorządem Szkolnym,
z organizacjami pozarządowymi i z ludźmi dobrej woli, którym leży na sercu los drugiego człowieka.
Działalność Szkolnego Koła Caritas ma charakter pomocowy oraz dba o formację integrację członków.
Wszelkie działania są udokumentowane i na bieżąco umieszczane w szkolnych aktualnościach na stronie internetowej.
Zobacz również:

 Wyróżnienie do Koła Caritas