Prezydent Robert Malinowski oraz wiceprezydent Przemysław Ślusarski wręczyli gratulacje i nagrody szkołom ponadgimnazjalnym wyróżnionym w XIV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ranking organizowany jest od kilkunastu lat przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita". Wśród 100 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w kategorii technika nasza szkoła zajęła zaszczytne 46. miejsce!

Podstawowa grupa kryteriów ORSP oparta jest na wynikach egzaminów maturalnych
i zawodowych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Tegorocznymi nowościami w zakresie metodologii jest rozszerzenie zestawu kryteriów rankingu techników o wyniki egzaminu zawodowego oraz zróżnicowanie wagi olimpiad przedmiotowych w kryterium olimpijskim.

- Dowodem na profesjonalizm i zaangażowanie nauczycieli w kształceniu młodych ludzi jest wysoka lokata w ogólnopolskich rankingach szkół. Cieszę się, że grudziądzkie placówki znalazły się w pierwszej setce. Gratuluję Państwu osiągniętych wyników i serdecznie dziękuję  mówił prezydent Robert Malinowski.

20 stycznia podsumowano XIV Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uroczystości obok dyrektorów, przedstawicieli grona pedagogicznego i uczniów z 14 szkół z regionu udział wzięła m. in. Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Przy konstruowaniu rankingu Kapituła bierze pod uwagę cztery kryteria: olimpijskie, maturalne zarówno w odniesieniu do przedmiotów obowiązkowych, jak i przedmiotów dodatkowych oraz akademickie. W tym roku oceniając technika wzięto także pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych. W ocenie liceów decyduje, natomiast w przypadku techników o pozycji szkoły na równi z maturą z przedmiotów obowiązkowych decydować będą wyniki egzaminu zawodowego.

Kapitułą składa się z dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad.

Chciałabym przede wszystkim pogratulować sukcesu, bo 14 szkół z naszego województwa wśród 100 najlepszych szkół w Polsce to z pewnością powód do zadowolenia. Mamy też szczególny powód do dumy, ponieważ I miejsce w województwie i kraju zdobyła szkoła z naszego regionu. Wielkie brawa i serdeczne gratulacje dla tak znakomitych pedagogów, uczniów, kadry zarządzającej i wszystkich, którzy wspierają najlepsze szkoły w ich codziennej pracy - mówiła Wojewoda Ewa Mes.