Jesteśmy bardzo dumni z Naszych uczennic!:)

Dnia 9 marca 2018 roku odbył się konkurs „Księgowi jutra” zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Bydgoszczy.
Konkurs składał się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej. Zawody indywidualne polegały na rozwiązaniu testu na platformie e-learningowej. Część zespołowa polegała na rozwiązaniu zadania otwartego.
Do I edycji konkursu przystąpiło 27 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych. 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IV a TE: Klaudia Pawlos, Izabela Szewczyk
i Angelika Wilamowska
W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce: Klaudia Pawlos - Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu
II miejsce: Monika Mordyl - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
III miejsce: Klaudia Bembnista - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

Zwycięzcy zespołowi:

I miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych im. prof. Oskara Langego w Grudziądzu
II miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
Klaudia Pawlos otrzymała prawo do uczestnictwa w kursie II stopnia certyfikacji zawodu księgowego „Specjalista ds. rachunkowości” oraz nagrodę rzeczową. Pozostali laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a zespoły upominki oraz dyplomy. Fundatorem nagród był Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Bydgoszczy. 
W czasie gdy uczestnicy konkursu zmagali się rozwiązaniem testu na platformie e-learningowej, goście i opiekunowie wysłuchali wykładu. Tematykę „Sprawozdawczości finansowej” przybliżyła zebranym Pani dr Grażyna Voss.