to cykl wydarzeń realizowanych w różnych szkołach w ramach Międzynarodowego Dnia
Białej Laski. Kampania ma sprawić, by osoby z niepełnosprawnością wzrokową stały się
,,widoczne dla innych".
W naszej szkole w ramach kampanii odbyły się zajęcia edukacyjne podczas godzin
z wychowawcą, których celem było kształtowanie postaw społecznych opartych na
otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościami; odbyła się również
audycja z wykorzystaniem radiowęzła szkolnego, której celem było zachęcenie do otwartości
względem osób z dysfunkcją wzroku. Ponadto rozpowszechniliśmy informacje na FB
szkolnym na temat kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.