Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
odbywały się w dniach 3-9 października pod hasłem "Przełamujemy
bariery"