Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywały się pod
hasłem  "Jesteśmy różni - jesteśmy razem"