Koniec I semestru dla klas IV: 19.12.2021 r.
Koniec I semestru dla klas III: 07.01.2022 r.
Koniec I semestru dla klas I - II: 04.02.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.- 31.12.2021 r.
Ferie zimowe: 17.01.22 r. - 30.01.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04.- 19.04.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego klas IV: 29.04.2022 r.
Zakończenie roku szkolnego klas I – III: 24.06.2022 r.

Praktyki zawodowe: maj 2022 r.

Dodatkowe dni wolne:
12.11.2021 r.
07.01.2021 r.
02.05.2022 r.
04,05,06.05.2022 r.
17.06.2022 r.