Rada Rodziców przy Technikum nr 1 Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu

ul. Konarskiego 39

86-300 Grudziądz

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać również przelewem na:

Nr konta 57 9484 1033 2300 0304 0399 0001  podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę