Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu odbyła się w specjalnym reżimie sanitarnym.
1 września,  o godzinie 9.00, w klasach szkolnych  spotkali się uczniowie
z wychowawcami. Natomiast przez szkolny radiowęzeł, Pani Dyrektor Aleksandra Ginka, powitała na stanowisku nowego wicedyrektora- Panią Marię Surmę, nowych nauczycieli i wszystkich uczniów, a następnie życzyła owocnej nauki oraz radości z każdego dnia w szkole  - przypominając
o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w naszej szkole.
Głos zabrał również przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Cezary Borkowski, który w serdecznych słowach zwrócił się do dyrekcji, nauczycieli,
a w szczególności najmłodszych uczniów, którym pogratulował wyboru szkoły.