W Ekonomiku po raz kolejny realizujemy projekt edukacyjny
„Lekcje z ZUS”
Dzięki „Lekcjom z ZUS” dowiemy się czym jest system ubezpieczeń społecznych oraz jakie niesie korzyści, a jakie obowiązki. Z roku na rok „Lekcje z ZUS” prowadzone w naszej szkole cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Warto wspomnieć, że projekt edukacyjny ZUS powstał z potrzeby upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów. Ta wiedza będzie im niezbędna w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku pracy. W tym roku szkolnym w projekcie biorą udział również uczniowie z klasy IIa TE/TR. Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, do której zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły!!!