Ekonomik ponownie bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 20 października 2021 r. odbył się etap szkolny.
W tym roku do etapu zgłosiło się 22. uczniów z klas III oraz IV technikum ekonomicznego.
Tematem wiodącym tegorocznej Olimpiady jest „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.
Etap okręgowy przewidziany jest na 18. listopada 2021 r.