22. października 2021 roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział
w debacie młodzieży zorganizowanej przez Zespół Placówek Młodzieżowych BURSA.
Tematem debaty było WSPARCIE MŁODYCH LUDZI W SYTUACJACH WYJĄTKOWO TRUDNYCH.
Podczas spotkania nasi uczniowie mieli możliwość aktywnego udziału
w wydarzeniu i okazję do poznania punktu widzenia swoich rówieśników.
Dziękujemy organizatorom za to cenne doświadczenie!