19 listopada uczniowie klasy 2a TE/TR wzięli udział w lekcji otwartej w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS". Lekcja została przygotowana i przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotów zawodowych Panią Katarzynę Ziębę. Oprócz zaproszonych nauczycieli i Dyrektora ZSE
w lekcji wzięli również udział specjaliści z ZUS w Grudziądzu. W czasie lekcji uczniowie zostali zapoznani z zasadami obowiązującego systemu rentowego
i emerytalnego w Polsce. Pracownicy ZUS zwrócili uwagę młodzieży na nowoczesny dostęp elektroniczny do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS PUE. W trakcie lekcji wykorzystano ciekawe materiały edukacyjne ZUS.