W ubiegłym tygodniu w naszej szkole w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
i omawianych zagadnień na lekcjach dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczniowie z klasy 3a5 TE i 3d5 TL uczestniczyli w spotkaniu z agentem ubezpieczeniowym Panem Krzysztofem Rebel. Młodzież naszej szkoły miała możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o zagadnienia dotyczące zabezpieczenia środków na swoja przyszłą emeryturę. Specjalista z zakresu doradztwa ubezpieczeniowego zwrócił uwagę uczniom, że już dzisiaj warto zadbać o wyższy poziom zabezpieczenia emerytalnego korzystając z różnych form np. PPK, IKE, IKZE. Warto wspomnieć, że Pan Krzysztof Rebel odwiedził nas nie po raz pierwszy. Bardzo dziękujemy za wsparcie i uatrakcyjnianie naszych lekcji.