6 grudnia kojarzy nam się z prezentami, ale to także Dzień Anioła oraz imienin.
Jak co roku nie zabrakło naszych przedstawicieli na Imieninach u słynnego Mikołaja.