1a TE/TL
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.2
j.angielski 2
Iryna Lewandowska
s.12
j.angielski 1
Iryna Lewandowska
s.13
Przyjm. i wydaw. zapasów L
Izabela Mathiak
s.12
Matematyka
Anna Wnęk
s.1
Chemia
Emilia Lewandowska
s.12
2.
8,50
Historia
Barbara Grajczak-Migawa
s.12
j.polski
Anna Prokopek
s.12
j.polski
Anna Prokopek
s.13
Elementy prawa E
Agata Jasińska
s.16
BHP L
Katarzyna Horodyńska
s.12
j.rosyjski L
Grażyna Redmer
s.12
Ekonomika przedsiębiorstw E
Anna Tarkowska
s.13
3.
9,45
Prac. org. prac magaz. L
Zbigniew Chmielewski
s.9
j.niemiecki E
Monika Szczepaniak
s.12
Muzyka
Sylwia Szczypior
s.4
j.angielski 1
Iryna Lewandowska
s.12
Prac.gospod.zapasami L
Izabela Mathiak
s.19
Pracownia biurowaE
Angelika Dziubak
s.22
j.angielski 2
Iryna Lewandowska
s.12
Pracownia biurowaE
Angelika Dziubak
s.22
4.
10,45
Biologia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
Matematyka rozsz.
Anna Wnęk
s.14
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.12
Prac.gospod.zapasami L
Izabela Mathiak
s.12
BHP w b. ekonom.E
Katarzyna Horodyńska
s.9
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
5.
11,40
Matematyka
Anna Wnęk
s.1
Geografia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
Historia
Barbara Grajczak-Migawa
s.12
Ekonomika przedsiębiorstw E
Anna Tarkowska
s.12
Organizow.pracy magazynu L
Katarzyna Mieczkowska
s.14
Pracownia biurowaE
Angelika Dziubak
s.22
Prac.gospod.zapasami L
Izabela Mathiak
s.22a
6.
12,35
Podstawy ekonomii E
Anna Tarkowska
s.12
Przechowywanie zapasów L
Izabela Mathiak
s.1
j.niemiecki E
Monika Szczepaniak
s.12
Podstawy logistyki L
Tomasz Kępiński
s.16
Podstawy ekonomii E
Anna Tarkowska
s.12
Prac. org. prac magaz. L
Zbigniew Chmielewski
s.16
Godzina wychowawcza
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
j.polski
Anna Prokopek
s.12
7.
13,30
WdŻ
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
Elementy prawa E
Agata Jasińska
s.12
Zabezpieczenie majątku L
Katarzyna Mieczkowska
s.17
Ekonomika przedsiębiorstw E
Anna Tarkowska
s.12
j.rosyjski L
Grażyna Redmer
s.18
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.12
Informatyka 1
Zbigniew Chmielewski
s.22
Informatyka 2
Krzysztof Janikowski
s.22a
8.
14,20
Edukacja dla bezpiecz.
Anna Kłodawska
s.12
  w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.2
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.2
Fizyka
Łukasz Plieth
s.11
9.
15,10
    w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
   
10.
16,00