3 5e TL
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Przyjm. i wydaw. zapasów
Katarzyna Horodyńska
s.15
  Obsługiwanie klientów i kontrahentów
Katarzyna Mieczkowska
s.15
Prac. gospod. zapasami 1
Agata Jasińska
s.16
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.14
2.
8,50
j.ang.log.1
Magdalena Żuralska
s.15
  Planowanie proc. transportowych
Izabela Mathiak
s.15
j.rosyjski 1
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
3.
9,45
Matematyka
Anna Wnęk
s.4
Informatyka 1
Zbigniew Chmielewski
s.9
Prac. gospod. zapasami 1
Agata Jasińska
s.15
Chemia
Emilia Lewandowska
s.15
Historia
Barbara Grajczak-Migawa
s.15
4.
10,45
j.angielski 1
Magdalena Żuralska
s.15
Geografia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
Godzina wychowawcza
Dorota Kowalska
s.15
Matematyka rozsz.
Anna Wnęk
s.1
Matematyka
Anna Wnęk
s.1
5.
11,40
Matematyka rozsz.
Anna Wnęk
s.1
Prac. gospod. zapasami 1
Agata Jasińska
s.15
Prac. org. prac magaz. 1
Zbigniew Chmielewski
s.16
Historia
Barbara Grajczak-Migawa
s.15
Podstawy logistyki
Katarzyna Mieczkowska
s.15
6.
12,35
Prac. org. prac magaz. 1
Zbigniew Chmielewski
s.17
Organizowanie proc. transportowych
Katarzyna Mieczkowska
s.15
j.angielski 1
Magdalena Żuralska
s.15
Przechowywanie zapasów
Izabela Mathiak
s.15
Matematyka
Anna Wnęk
s.1
7.
13,30
Fizyka
Łukasz Plieth
s.15
Podstawy przedsiębiorczości
Monika Szczepaniak
s.15
Biologia
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
j.polski
Dorota Kowalska
s.15
j.polski
Dorota Kowalska
s.15
8.
14,20
j.rosyjski 1
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.2
j.polski
Dorota Kowalska
s.15
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.14
 
9.
15,10
  w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.2
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.2
   
10.
16,00