3d TL
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
j.angielski 1
Magdalena Żuralska
s.14
Organizowanie proc. transportowych
Katarzyna Mieczkowska
s.11
Historia i społ.
Barbara Grajczak-Migawa
s.1
Prac. dok. proc. transp. 1
Tomasz Kępiński
s.17
Prac. dok. proc. transp. 2
Tomasz Kępiński
s.17
2.
8,50
Geografia rozsz.
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
j.rosyjski 1
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
j.ang.log.2
Magdalena Żuralska
s.13
j.angielski 2
Magdalena Żuralska
s.7
j.rosyjski 1
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
Prac. dok. proc. transp. 1
Tomasz Kępiński
s.17
Prac. dok. proc. transp. 2
Tomasz Kępiński
s.17
3.
9,45
Organizowanie proc. transportowych
Katarzyna Mieczkowska
s.11
j.rosyjski 2
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
j.ang.log.1
Magdalena Żuralska
s.14
j.rosyjski 2
Anna Orzechowska-Kufel
s. 23
j.ang.log.1
Magdalena Żuralska
s.1
Matematyka rozsz.
Anna Wnęk
s.1
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.21
4.
10,45
Religia
Jadwiga Borus-Kopystecka
s.21
Prac. proc. trasport.1
Tomasz Kępiński
s.22
Prac. proc. trasport.2
Katarzyna Mieczkowska
s.22a
Godzina wychowawcza
Agata Jasińska
s.1
Historia i społ.
Barbara Grajczak-Migawa
s.17
Prac. dok. proc. transp. 1
Tomasz Kępiński
s.9
5.
11,40
Planowanie proc. transportowych
Izabela Mathiak
s.11
Prac. proc. trasport.1
Tomasz Kępiński
s.17
Prac. proc. trasport.2
Katarzyna Mieczkowska
s.9
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
Matematyka rozsz.
Anna Wnęk
s.1
j.polski
Anna Prokopek
s.13
6.
12,35
Geografia rozsz.
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
Dokumentowanie real. proc. transport.
Izabela Mathiak
s.16
Matematyka
Anna Wnęk
s.1
j.polski
Anna Prokopek
s.13
Prac. proc. trasport.1
Tomasz Kępiński
s.17
Prac. proc. trasport.2
Katarzyna Mieczkowska
s.9
7.
13,30
Prac. dok. proc. transp. 2
Tomasz Kępiński
s.22
Planowanie proc. transportowych
Izabela Mathiak
s.16
Matematyka
Anna Wnęk
s.1
j.polski
Anna Prokopek
s.13
Prac. proc. trasport.1
Tomasz Kępiński
s.17
Prac. proc. trasport.2
Katarzyna Mieczkowska
s.9
8.
14,20
Prac. dok. proc. transp. 2
Tomasz Kępiński
s.22
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.2
j.ang.log.2
Magdalena Żuralska
s.6
Geografia rozsz.
Monika Nikołajew-Banaszewska
s.12
Prac. dok. proc. transp. 1
Tomasz Kępiński
s.19
9.
15,10
  w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.1
w-f dz.
Aleksandra Zapolska
s.gimn.2
w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1
 
10.
16,00
      w-f chł
Krzysztof Kocik
s.gimn.1